Σχολή ορειβασίας αρχαρίων

Σκοπός της σχολής

Σκοπός της σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με ασφάλεια στο ορεινό περιβάλλον, σε όλα τα πεδία όπου δεν απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πολύ έμπειροι, ικανοί και φιλικοί εκπαιδευτές καθώς και σύγχρονος εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Η σχολή ορειβασίας προσφέρει μια γενική γνωριμία με το βουνό, την ορειβασία και τις διάφορες παραμέτρους τους. Στόχος είναι η εκμάθηση και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις κυριότερες ορειβατικές τεχνικές ώστε να είναι δυνατή η άνετη και η ασφαλής κίνηση τους στο δύσκολο χειμερινό βουνό.
Η σχολή δεν απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μία στοιχειώδη φυσική κατάσταση και αγάπη για το βουνό.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ

 Στους επιτυχόντες απόφοιτους, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων, η οποία πιστοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητές τους και τους παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις ανώτερες σχολές ορειβασίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

- Να γνωρίσουν την ορειβασία – ορεινή πεζοπορία.
- Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον του βουνού και του αλπικού πεδίου.
- Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση.
- Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια ορειβατική εξόρμηση.
- Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές ορεινής πεζοπορίας.
- Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να προγραμματίζουν τις προμήθειές τους σε υγρά και τρόφιμα σύμφωνα με την ορειβατική εξόρμηση που έχουν προγραμματίσει.
- Να γνωρίζουν τους κίνδυνους στην ορειβασία – ορεινή πεζοπορία και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
- Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά τους σχοινοσύντροφούς τους.
- Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά τις αναβάσεις τους.
- Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
- Να αναπτύξουν ορειβατική συνείδηση και ηθική.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Ιστορία και είδη ορειβασίας. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική.
- Ορολογία ανάγλυφου βουνού.
- Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα βουνά της Ελλάδας.
- Εξοπλισμός ορειβασίας – ορεινής πεζοπορίας.
- Μονοπάτια και προσανατολισμός.
- Καταλύματα.
- Διατροφή στην ορειβασία.
- Εισαγωγή στη μετεωρολογία.
- Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες.
- Κίνδυνοι στην ορειβασία.

    Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και παροχή πρώτων βοηθειών. Η οργανωμένη διάσωση στη Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Εφαρμογή ορειβατικής δεοντολογίας και ηθικής.
- Χρήση εξοπλισμού.
- Βασικές τεχνικές κίνησης στην ορεινή πεζοπορία (σε ξηρό και χιονισμένο πεδίο).
- Κίνηση χωρίς χρήση σχοινιού. Ανάσχεση πτώσης στο χιόνι. Επίδειξη, ανάλυση και πρακτική εξάσκηση πτώσεων.
- Κίνηση με χρήση σχοινιού:
   1.Παράλληλη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά με και χωρίς ζώνη (μποντριέ) με και χωρίς ασφάλειες χιονιού.
   2.Ανάσχεση πτώσης στο χιόνι.
   3.Χρήση σταθερών σχοινιών.

- Προσανατολισμός.
- Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες.
- Αποφυγή και αντιμετώπιση κινδύνων στην ορειβασία. Ομαδική ανεύρεση θύματος χιονοστιβάδας με φτυάρι και ράβδο.
- Κατασκήνωση στο χιόνι. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης στο χιόνι.
- Προετοιμασία και εκτέλεσή διαδρομής.
- Μεταφορά τραυματία με χρήση ιδίου εξοπλισμού.